نوشتن، تفریح و تخصص منه. در نویسش مشغولم و به نویسنده‌ها کمک می‌کنم که متن‌های بهتری خلق کنند. در تیم تحریریه راهرو، به نشر بهتر محتوا کمک می‌کنم تا آدم‌های بیشتری بهتر زندگی کنند :)