«کتاب پختستان»

«کتاب پختستان»
تا حالا شده وسط این زندگی روزمره‌ای که دارید، به زندگی تو جهان‌های دیگ...