مادری که از مسببان مرگ پسرش شد

خیلی هایمان؛ اظهارات مادر کیان درباره نحوه کشته شدن فرزندش و اظهارات خلاف هنجار و خلاف دینی که در مراسم تشییع فرزندش به کار برد را دیدیم و شنیدیم. وی در انتها اعلام کرد که من چیزی نگفتم و حرفی نزدم.

بعد از ترور وحشیانه «کیان پیرفلک» کودک ۱۰ ساله ایذه‌ای توسط تروریستها در چند شب گذشته، بار دیگر دستگاه ترور رسانه‌ای آشوبگران با تکیه به تناقض گویی های مادر این کودک دست به کار شد؛ ادعا تکراری بود: کار خودشونه!

اینش مهم نیست، چون مثل کف روی آب است و به هوا می رود و می رود. چیزی که مهم است این است که یک مادر خواسته و ناخواسته کار را به جایی می رساند که آنقدر غرق در رسانه های معاند میشود که با وجودیکه حدس می زده منطقه ای که با ماشین به سمتش حرکت می کنند در ساعت 6 درگیری خواهد بود، از سرکنجکاوی ( و بنا بر حدسیات برای شرکت در اغتشاش) این مخاطره را می کند.

نگاهی به صفحه فالورهای این زن بیندازید.(عکس زیر از خبرگزاری فارس در لینک «مادر کیان می گوید فرزندم را ماموران کشته اند» برداشته شده است)

به نظر شما 1409 نفر را در اینستاگرام فالوو کردن یعنی چقدر وقت صرف اینستاگرام شده؟

تصویری از فالوههای مادر کیان پیرفلک
تصویری از فالوههای مادر کیان پیرفلک


متاسفانه تمام این زمان که صرف اینستاگرام شده نتیجه اش دور شدن از اخبار دنیای واقعی و غرق شدن در اخبار دنیای مجازی بوده و دقیقا مثل یک بازی استراتژیک مادر را به سمت مرگ عزیزترینش سوق داده

واقعا ایشان چه انتظاری داشت از پیگیری صفحات اسرائیل غاصب که نصف دنیا قلبا از این رژیم کودک کش نفرت دارند؟.

و چه انتظاری داشته از پیگیری سعودی نشیونالی که هدف تجزیه ایران را دارد؟.

و اینکه کمیته حقوق بشر را چند ایرانی فالو کرده اند که ایشان پی اش بوده اند؟

اگر پاسخی برای تمام این سوالات یافته شود، هیچکدام دلیلی بر اینکه ایشان اسباب مرگ فرزندی از فرزندان این کشور را (که اتفاقا فرزند خودش نیز هست) را فراهم نکرده است. نمی شود

و ما همه ناراحتیم که این اتفاق افتاده و کاش این زن خانواده بجای اینکه اراجیف شبکه های مجازی را پیگیری می کرد به واقعیت ها مراجعه میکرد.