مادری که از مسببان مرگ پسرش شد

مادری که از مسببان مرگ پسرش شد
مادر کیان، کودک شهید حادثه تروریستی ایذه در اظهاراتش می‌گوید:به همسرم...