ویرگول
ورودثبت نام

آکسولما

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
شیدا کشانیدرمغز و فلسفه ذهن·
۱ سال پیش

اکسون چیست؟

اکسون دارای اجزای متفاوتی است که این تمایز و تفاوت سبب ایجاد عملکرد های بسیار متفاوت میشود.
اکسون چیست؟
سلامتخواندن ۷ دقیقه
۳
۰