مضرات خوردن زیاد آب برای کلیه‌ها

مضرات خوردن زیاد آب برای کلیه‌ها
برای سلامتی، بدن انسان به چه میزان آب نیاز دارد ؟ کدام آب برای کلیه مف...