ویرگول
ورودثبت نام

ادغام و انزوا

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
هَژدرپالپ‌گیکشن·
۴ سال پیش

ادغام و انزوا

بیان ابراز علاقه‌ شده کاری سخت جگر‌آور بس که محاصره شده‌ایم با زبدگان مطلقن متخصص در هر چیز، چشم به راه ما تا دهان باز کنیم از فلان چیز خوش…
ادغام و انزوا
خواندن ۵ دقیقه
۸
۰