مخلوقات یک روز؛ کتابی که داستان مواجهه‌ی انسان با مرگ را تعریف می‌کند

مخلوقات یک روز؛ کتابی که داستان مواجهه‌ی انسان با مرگ را تعریف می‌کند
مخلوقات یک روز، بیانی کاملا صادقانه از دشواری‌های زندگی انسان است و هم...