استفاده از فونت دلخواه فارسی و RTL کردن Notion

استفاده از فونت دلخواه فارسی و RTL  کردن Notion
یکی از مشکلات Notion این بوده که فونت‌های فارسی و مخصوصا RTL رو پشتیبا...