ویرگول
ورودثبت نام

امر ملی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
محمد منصوری بروجنیدرتمّت·
۵ ماه پیش

پذیرش ایران اکنون شرط رسیدن به آیندهٔ ایران

کسی که در اکنونِ ایران سکنی ندارد؛ در آیندهٔ ایران هم نمی‌تواند جایی برای خود پیدا کند
پذیرش ایران اکنون شرط رسیدن به آیندهٔ ایران
تاریخخواندن ۴ دقیقه
۱
۱