شوراهای شهر تصمیم‌گیر یا ناظر صِرف؟

منتشر شده در روزنامه هم‌میهن https://hammihanonline.ir/3450/%d8%b4%d9%...