بی‌اعتنایی

دنیای امروز ما دنیای زهرها و پادزهرهاست یا به بیانی دیگر دنیای ویروس‌ه...