دیتا ویژوالیزیشن اینتراکتیو روی نقشه به کمک plotly (بخش۱)

دیتا ویژوالیزیشن اینتراکتیو روی نقشه به کمک plotly (بخش۱)
سلام من در هفته های گذشته برای پروژه اول کار باید یک دیتایی رو روی نقش...