انتشار کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری؛ انتشارات اوراسیا

انتشار کتاب «10 سنگ بنای فروش حرفه ای» نوشته راحله صفری؛ انتشارات اوراسیا
این کتاب برگرفته از «تجارب کاربردی فعالان صنعت بیمه» با هدف مهارت افزا...