چطور یک برنامه نویس شویم؟

چطور یک برنامه نویس شویم؟
سلام به همگی. شاید توی این هفته به بالای ۵۰ نفر جواب دادم که چطور برنا...