ویرگول
ورودثبت نام

سینما نوو

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
فیلم‌پَندرانتشارات پنگوئن آبی·
۲ سال پیش

زیبایی‌شناسی گرسنگی و زیبایی‌شناسی رویابینی

سینما نوو پدیده‌ی مردم استعمارشده‌ی همه جا است و امتیازی برای برزیل نیست. هر کجا فیلم‌سازی آماده‌ی به تصویر کشیدن حقیقت ....
زیبایی‌شناسی گرسنگی و زیبایی‌شناسی رویابینی
هنرخواندن ۳ دقیقه
۲
۰