هفت حقیقت در مورد شبکه‌ی صاعقه‌ بیت‌کوین و محدودیت‌هایش

هفت حقیقت در مورد شبکه‌ی صاعقه‌ بیت‌کوین و محدودیت‌هایش
شبکه‌ی بیت‌کوین با یک چالش بی سابقه روبروست. مقیاس پذیری تراکنش‌ها از...