ویرگول
ورودثبت نام

شتابدهنده

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۳۰.نویسندگان: ۶۶
جدیدترین‌ها
سیاوش عزیزی·
۴ ماه پیش

شتابدهنده کسبوکار : دروازه‌ای به سوی موفقیت

شتابدهنده کسبوکار کارما، به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی در شهر مهاباد از سال 1395 آغاز به کار نموده است.
شتابدهنده کسبوکار : دروازه‌ای به سوی موفقیت
استارتاپخواندن ۲ دقیقه
۵
۰