هویت از دست رفته

هویت از دست رفته
حسام‌الدین مطلبی نوشته است در مورد پسران سالخورده. عنوان گویاست، روایت...