رضا: وقتی خوب بودن، مؤثر نیست

رضا: وقتی خوب بودن، مؤثر نیست
با در نظر داشتن این پیش‌فرض که قرار است فیلمی عاشقانه ببینم به تماشای...