ویرگول
ورودثبت نام

فرانت اند

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۷۶.نویسندگان: ۱۷۵
جدیدترین‌ها
حسان امینی لو·
۴ روز پیش

رزومه مون رو بهتر بنویسیم

چندتا نکته کوچیک گفتم که رزومه مون رو بهتر میکنه
رزومه مون رو بهتر بنویسیم
شغل و کارخواندن ۶ دقیقه
۱۷
۳