نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش دوم - تنبیه

نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش دوم - تنبیه
شروع سال تحصیلی نزدیک است و هلهله و شادی و غم و اشک و دعوای دانش‌آموزا...