مجسمه های خاکی - فروردین 1395

مجسمه های خاکی - فروردین 1395
این مجسمه یکی از دو محصول نهایی ورک شاپی ست که در سال 95 در کانون معما...