ویرگول
ورودثبت نام

میکروسرویس

شروع نوشتن
پست‌ها: ۹۰.نویسندگان: ۵۳
جدیدترین‌ها
جعفر کاظمی·
۵ ماه پیش

چرا باید سراغ میکروسرویس برویم؟

در این نوشته سعی شده پاسخی مناسب به پرسش بحث داده شود این نوشته یک تجربه عملی است.
چرا باید سراغ میکروسرویس برویم؟
مهندسی نرم افزارخواندن ۲ دقیقه
۱
۰