آگاتا کریستی؛ مغز متفکر کتاب های پلیسی

آگاتا کریستی؛ مغز متفکر کتاب های پلیسی
نویسنده مورد علاقه من در ژانر جنایی