حال خوب با تماشای آثار ولادیمیر کاش

حال خوب با تماشای آثار ولادیمیر کاش
"ولادیمیر کاش"،نقاش و مجسمه ساز سورئال روسی می تواند با نقاشی ها و مجس...