ویدئو یا ویدیو؟!

ویدئو یا ویدیو؟!
خواهشا بعد از مطالعه این پست کلمه Video رو درست تلفظ کنید