حکایت دو میمون

حکایت دو میمون
دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب خورشید نگاه می‌کردند.یکی...