ویرگول
ورودثبت نام

پل والری

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
فیلم‌پَندرانتشارات پنگوئن آبی·
۲ سال پیش

سفر با لباس مبدل

افسوس که تندیس سینما دیگر میان ما حضور ندارد و اگر مانند برخی انسان‌های اولیه مصرّانه تظاهر کنیم که رنده است و نفس می‌کشد و ......
سفر با لباس مبدل
فیلم و سینماخواندن ۵ دقیقه
۰
۰