ویرگول
ورودثبت نام

چت جی پی تی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۰۴.نویسندگان: ۱۳۴
جدیدترین‌ها
احسان عزیزی·
۲ روز پیش

مدل جدید OpenAI به نام GPT-4o Mini به پلتفرم AvalAI اضافه شد.

مدل جدید هوش مصنوعی GPT-4o Mini که به تازگی توسط OpenAI معرفی شده بود به صورت رایگان به پلتفرم AvalAI معرفی شد.
مدل جدید OpenAI به نام GPT-4o Mini به پلتفرم AvalAI اضافه شد.
یادگیری ماشینخواندن ۴ دقیقه
۱
۰