چند تئوری و سوال درباره ی گیم آو ترونز (حاوی اسپویل)

چند تئوری و سوال درباره ی گیم آو ترونز (حاوی اسپویل)
در ابتدا بگم که اگر این سریال رو ندیدین این متن رو نخونید چون حاوی اسپ...