تصویر برداری TESS به ناسا، دو شِبه زمین هدیه داد

تصویر برداری TESS به ناسا، دو شِبه زمین هدیه داد
معتبر برای Slash Gear کاوشگر TESS ناسا که نامش مخفف The Transiting Exo...