ویرگول
ورودثبت نام

decorator pattern

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
Mekaeil·
۸ ماه پیش

The Decorator Pattern

Open-Closed Modification به عنوان یکی از اصول در SOLID مطرح است یعنی مدلهای ما باید طوری طراحی شده باشند که بدون تغییرات در آن قابلیت توسعه…
The Decorator Pattern
مهندسی نرم افزارخواندن ۷ دقیقه
۳
۰