بدون شرح - تنهایی

{از اونجایی که هدف این متن برای خودم هم مشخص نیست، خوندنش به هیچ عنوان...