پیشخان توسعه‌دهندگان کافه‌بازار: از Monolithic به Microservices

پیشخان توسعه‌دهندگان کافه‌بازار: از Monolithic به Microservices
تجربه تیم توسعه‌دهندگان کافه‌بازار از رفتن از یک سیستم یکپارچه یا Mono...