کامپیوترها چگونه زبان‌ را درک می‌کنند؟ (مروری بر پردازش زبان طبیعی)

کامپیوترها چگونه زبان‌ را درک می‌کنند؟ (مروری بر پردازش زبان طبیعی)
آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که دستیارهای شخصی گوشی هوشمندتان چگو...