مشقت‌های ایرانی بودن

مشقت‌های ایرانی بودن
چند وقت پیش یکی از دوستانم که ساکن خارج از کشور هست و فکر کنم بالای ۵۰...