حریم خصوصی چیست؟

حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش...