مطالب دسته‌‌بندی

عکاسی

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۴

مادرِ عکاسی؟ شاید؛شاید نه.

مادرِ عکاسی؟ شاید؛شاید نه.
گرترود کاسبیر یکی از زنان پیشگام عکاس تو آمریکاست.بیشتر برای پرتره‌ها...

نقدی بر کتاب پرتره از صفر ، کتابی برای آموزش عکاسی پرتره

نقدی بر کتاب پرتره از صفر ، کتابی برای آموزش عکاسی پرتره
پرتره از صفر ، جدید ترین اثر عکاس و مدرس ایرانی ، محمدرضا صادقی معروف...