🌿هزار حرف نگفته 🌿 « چرا کسی به من نگفته بود اندازه وسعت تو چالش شرکت کن»🙏🏻

چرا کسی به من نگفته بود ... که ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه نیست، گاهی اصلا ماهی وجود ندارد که از آب بگیری

چرا کسی به من نگفته بود ... گاهی دستی که نمک ندارد، را باید بوسید

چرا کسی به من نگفته بود ... بعضی حرف ها نه ملکه ی ذهن خواهند شد و نه آویزه ی گوش، بلکه ته دل تلنبار می‌شوند

چرا کسی به من نگفته بود ... گاهی دروغ را با تمام زشت بودنش دوست داریم وقتی بخواهیم یک واقعیت تلخ را انکار کنیم

چرا کسی به من نگفته بود ... بخشیدن کار سختی است و فراموش کردن سخت تر

چرا کسی به من نگفته بود ... گاهی سکوت نه نشانه ی اعتراض و نه علامت رضایت است، سکوت گاهی نشانه ی خنثی بودن است

چرا کسی به من نگفته بود ... آدمی بزرگتر که می‌شود، غرورش پر و بال می‌گیرد، غرور که پرو بال گرفت، صمیمت ها کمرنگ می‌شود، صمیمیت که کمرنگ شود، فاصله ها ایجاد می‌شود، فاصله که ایجاد شد، حذف آدم ها راحت تر میشود

چرا کسی به من نگفته بود ... آرامش آدم ها گاهی نتیجه ی نجات از طوفان های سهمگین زندگیست

چرا کسی به من نگفته بود ... دویدن بی امان برای رسیدن به مقصد، گاهی نه تنها ما را به مقصد نمیرساند که باعث دور شدن از آن می‌شود، پس نفس بگیر و مکث کن

چرا کسی به من نگفته بود ... گاهی آدم ها برای فرار از تنهایی، به مگس های دور شیرینی پر و بال می‌دهند

چرا کسی به من نگفته بود ... خیانت منفور ترین کلمه میان تمام واژه های دنیاست که چهره ی کریهش را با هیچ رنگ و لعابی نمی‌توان آراست

چرا کسی به من نگفته بود ... عشق است که جهان را سرپا نگه داشته است

چرا کسی به من نگفته بود ... مرفه بی دردی در جهان وجود ندارد

چرا کسی به من نگفته بود ... تظاهر همیشه با شکست روبه روست

چرا کسی به من نگفته بود ... تایید هر عقیده ای نه به منزله ی فهم و درک ما، بلکه به معنای زیر پا نهادن باورهای خودمان است

چرا کسی به من نگفته بود ... خودت را لابه لای کتابها، نسخه های صوتی و حرف های اطرافیان نمی‌توانی بشناسی، خودشناسی از درون آدم ها آغاز می‌شود

چرا کسی به من نگفته بود ... ما گاهی خودمان را در لباس دیگری محکوم میکنیم

چرا کسی به من نگفته بود ... انتقاد پذیری به معنای سکوت در مقابل توهین و تمسخر دیگران نیست

چرا کسی به من نگفته بود ... زندگی واقعی با افسانه های عاشقانه و فانتزی های مجازی تفاوت فاحشی دارد

چرا کسی به من نگفته بود ... از خوب بودن یک انسان نباید تعجب کنم

چرا کسی به من نگفته بود ... احیای یک لبخند کم از معجزه نیست

چرا کسی به من نگفته بود ... عالم بی عمل به چه ماند به سفیر صلح

چرا کسی به من نگفته بود ... گاهی آتش بس همان نوش داروی بعد از مرگ سهراب است

چرا کسی به من نگفته بود ... خودخواهی اولین مانع برای بزرگ شدن است

چرا کسی به من نگفته بود ... اگر نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود؟ پس چرا یکی، یک شبه ره صد ساله را طی میکند؟

چرا کسی به من نگفته بود ... اعتماد به نفس فقط با چهره زیبا و استایل شیک به دست نمی آید

چرا کسی به من نگفته بود ... همیشه صلاح مملکت خویش را تنها خسروان نمیدانند، گاهی مشورت وزرا و درباریان لازم است

چرا کسی به من نگفته بود ... دنیا بیشه زار و جنگل نیست که همه را به گرگ بودن تشویق کنیم

چرا کسی به من نگفته بود ... بعضی از تجربه های زندگی دیگران برای این است که تو دیگر آن را تجربه نکنی

چرا کسی به من نگفته بود ... همه ی حرف ها را که نباید به تو گفت

چرا کسی به من نگفته بود ... بیست کیلو آهن و بیست کیلو پنبه در عین تساوی، چیزی از ارزش هایشان کم نمی‌شود