یه آدم معمولی،که خوندن ونوشتن رو دوست داره، والبته خندیدن:-)