برنامه نویس مبتدی هستم، در اینجا از هرچیز دلخواهی و از هرموضوعی مینویسم تا افکار و تجربیاتم رو با شما به اشتراک بزارم.