زندانِ آزادی

زندانِ آزادی
الان که این نوشته رو می‌نویسم، حدود ۳ سال از شروع کار روزمره‌ام با سیس...