دست فروش خوشگله‌ی مداد رنگی ارزان...

‌امروز حاشیه میدان انقلاب یک پسر بچه ایستاده بود داشت مداد رنگی می‌فرو...