ویرگول
ورودثبت نام
گوشواره هاي خورشيد
گوشواره هاي خورشيد
خواندن ۱ دقیقه·۷ سال پیش

نگاه تو


عاقبت من در نگاهت آب خواهم شد

تا بنوشي لحظه اي حتي شراب خواهم شد


تا بمانم در شب مهماني دستان تو

گر نشد باشم ستاره يك شهاب خواهم شد

عاشقانهشعردلنوشته
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید