بازم به معرفت این خون آشام نیم وجبی!

حتماً همه شما این جانور خون آشام نیم وجبی را می شناسید:"خفاش خون آشام یا خفاش وَمپایر"

خفاش خون آشام یا خفاش ومپایر(همانطور که می بینید نیم وجب هم نیست!)
خفاش خون آشام یا خفاش ومپایر(همانطور که می بینید نیم وجب هم نیست!)

بله یکی از دستمایه های فیلم های ژانر ترس و وحشت،همین خفاش خون آشام است.جانوری کوچک که شب ها به پرواز در می آید و خودش را به یک حیوان معمولاً چهارپا مثل گاو و گوسفند و سگ و...می چسباند و با دندانهای تیزش زخمی بر آن حیوان وارد کرده و شروع می کند به نوشیدن خون و تا چهار برابر وزن خودش خون می نوشد.بزاقش دارای دو مادّه شیمیایی خاص است.یکی بی حس کننده و دیگری ضد انعقاد خون. برای همین حیوانی که خونش خورده می شود اصلا متوجه قضیه نمی شود.فقط صبح که از خواب بر می خیزد می بیند دچار کم خونی شده است و نمی تواند روی چهار پا(دو پا!)یش بایستد!

امّا نکته قابل توجه در مورد معرفت این جانور به ظاهر ترسناک و مخوف که بایستی مایه شرم برخی از ما به اصطلاح انسانها باشد و احتمالاً اصلاً در موردش نشنیده اید این است که این حیوان پس از نوشیدن خون به غار مخفیگاهش بر می گردد و چنانچه خفّاشی بر اثر بیماری و یا خستگی و یا هر علّت دیگری نتوانسته باشد از غار خارج شود و خودش را سیر کند را سیر می کند.چگونه؟با قی کردن یا برگرداندن خونی که نوشیده است!

بسیاری از انسانهای کره زمین شب ها را گرسنه صبح می کنند،ولی هیچ خفّاش خون آشامی شب را گرسنه صبح نمی کند!
در حال سیر کردن همنوع
در حال سیر کردن همنوع
اگر ما انسانها دارای همچون معرفتی بودیم و فقط به فکر سیر کردن شکم خودمان نبودیم،الان یک انسان گرسنه بر روی کره زمین وجود نداشت!
حتماً می گویید این چرت و پرتها را از کجا آورده ای؟درخواست منبع آن هم برای همچون ماجرای شگفت انگیزی(مانند انرژی هسته ای!)حق مسلّم شماست:

منبع اول:قسمت سوم مستند سریالی"Deadly 60": آدرس :"Deadly 60 | Series 3"

منبع دوم:مقاله علمی"Vampire bats could soon swarm to the United States"
سه مطلب قبلی(به ترتیب دردسر!):

آری؛گناهکارِ فاسقِ موحد به ریاکارِ مشرک،شرف دارد!

صف نفت دیروز؛صف آب امروز!

اِبن سَبیل کلاهبردار(!)

چالش "حال خوبتو با من تقسیم کن" در رکود محض به سر می برد.به گمانم قحطی حال خوب آمده است. به امید روزی که حال همه ما خوب شود.آنقدر خوب که سر ریز شود!