جعبه کمک های ثانویه در غروب آفتاب برجام(طنز)!

حال که آفتاب برجام که خیلی ها به علت ضعف قوه بینایی قادر به مشاهده آن نبودند در حال غروب است و کدخدای لعنتی دارد بهار دلکش پسا تحریم ها را برای ما خزان می کند بایستی چاره ای بیندیشیم. متاسفانه دست انداز به علت ضعف قوه بینایی هرگز سعادت تماشای آفتاب برجام را پیدا نکرد و به علت ضعف قوه جسمانی هرگز سرما از تنش بیرون نرفت تا هوای مطبوعِ بهار دلکش پسا تحریم را احساس کند.لذا همیشه در بحران به سر برده و می برد و راههای خروج از بحران را نیک می شناسد و در این راه کوله باری دارد از تجربه.امّا چون مدتی است که این کوله بار سنگین تجربه دارد بر کول های رنجورش سنگینی می کند درصدد برآمده تا کوله بارش را سبک کند و تعدادی از راههای خروج از بحران را در اینجا زمین بگذارد.

جعبه کمک های اولیه را که همگان می شناسند ولی جعبه کمک های ثانویه را فقط انسانهایی می شناسند که طعم بی پولی را به خوبی چشیده اند.جعبه کمک های ثانویه برای زندگی در شرایط خیلی سخت (بلانسبت چیزی شبیه زندگی در شرایط سگ!)به درد می خورد.ناگفته نماند که یک انسان بحران زده که با محتویات این جعبه آشنایی دارد به راحتی می تواند دو برابر بیشتر از یک انسان مرفه بی درد زندگی کند.حالا بگذریم که انسان بحران زده چند برابر بیشتر طعم سختی و بدبختی را می چشد و به پاداش این سختی بایستی خیلی بیشتر عمر کند و انسان رفاه زده چند برابر بیشتر طعم لذت و خوشبختی و رفاه را می چشد و به سزای این خوشی بایستی خیلی کمتر عمر کند.چه می شود کرد دیگر اینها همه از حکمتهای روزگار ماست و چاره ای نداریم جز اینکه کنار رویم یا کنار بیاییم!

این جعبه صرفاً برای تزیین مطلب بارگذاری شده و هیچ ارتباطی با جعبه کمک های ثانویه ندارد!
این جعبه صرفاً برای تزیین مطلب بارگذاری شده و هیچ ارتباطی با جعبه کمک های ثانویه ندارد!


این شما و این محتویات جعبه کمک های ثانویه:

یک:میوه های کوچکِ کرمو!

ببینید میوه های کوچک همان مزه ای را دارند که میوه های بزرگ دارند.شما سعی کنید در شرایط بحرانی از میوه های ریز که بسیار ارزانتر است،استفاده کنید و بگذارید سرمایه دارها میوه های درشت را بخورند.اصلاً بگذارید هر چه بلند و درشت است برای آنها باشد و هر چه کوتاه و ریز است برای ما باشد.مایی که از بدو تولد همه توقع دارند کوتاه بیاییم!

احتمالاً زیر بار ریز بودن میوه می روید ولی زیر بار کرمو بودن آن نمی روید.خوب الان روشنتان می کنم که چرا باید میوه های کرمو را بخرید و نوش جان کنید؟

دلیل قانع کننده اول:میوه های کوچک از میوه های بزرگ،ارزانتر است و میوه های کوچک کرمو از میوه های کوچک غیرکرمو هم ارزانتر است.با بیان جمله"هیچ ارزانی بی حکمت نیست"خودتان را گول نزنید مگر شما حکیم هستید که می خواهید به حکمت همه چیز پی ببرید؟!

دلیل قانع کننده دوم:یک میوه سالم چه بزرگ و چه کوچک ویتامین دارد،ولی یک میوه کوچک کرمو هم ویتامین دارد و هم به یمن و برکت وجود کرمها،سرشار از پروتئین است.و شما که به احتمال زیاد دیگر قادر به خرید گوشت و مواد پروتئینی نیستید،چه امکانی از این ممکن تر و چه راهی از این بهتر؟!

یک وقت این نوشته را توهین به خودتان تلقی نکنید.سوسول بازی را بگذارید کنار.از شما که این همه اتفاق ریز و درشت دور و برتان را توهین به خودتان تلقی نمی کنید،بعید است.قول می دهم اگر کمی از اسب غرورتان پایین بیایید همه مشکلات حل شود.قول می دهم حتی اگر یک وزیر محترم یا یک نماینده مجلس برود از میوه های کوچک کرمو بخرد و بخورد،باز هم وزیر و نماینده مجلس بماند.البته این عزیزان هر چیز دیگری را هم بخورند،سفت و محکم خواهند ماند.پس شما دیگر نگران نباشید،چون شما هم همان چیزی که هستید خواهید ماند.با این تفاوت که پس از خوردن میوه های کوچک کرمو،شاداب تر و قویتر خواهید ماند.

همین یک مورد را فعلاً داشته باشید تا بعد.البته اگر بعدی وجود داشته باشد.

برای امشب دیگر حرفی نمانده برای گفتن،تنی سالم و خاطری آسوده و بالشتی نرم می خواهم برای خفتن!

مطالب قبلی حقیر از اول هفته تا قبل از این نوشته(به ترتیب):

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-aw0no3fn4uky
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AF%D9%84%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-pbb8wp0zxpeg
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-opar6rxgdhcd