وابستگی

ذات انسان اینه که به هر چیزی که بهش لذت بده ، چیزی که بهش آرامش بده ، چیزی که درکش کنن ، وابسته میشه ....

به نظرم وابستگی باید یه چیز متقابل باشه

مثلا من به گوشیم خیلی وابستم و میدونم تا وقتی که از دستم خسته نشه و نسوزه ولم نمیکنه....

به کتابام وابستم چون میدونم هیچ وقت از اینکه من به کارشون میگیرم خسته نمیشن

به شخصه توی زندگیم ترجیه میدم به اشیا بیشتر وابسته باشم تا آدما ....

اشیا دلت رو نمیشکنن ، احساسات رو درک نمیکنن تا همون رو پوتک کنن و بزنن تو سرت ، اشیا با حرف ها و طعنه ها و بی محلی ها عذابت نمیدن

دیگه نگران این نیستی که حالا که به این شیئ وابسته شدی چکار کنی ، چکار نکنی که دلش نشکنه

بد ترین بخش وابستگی به آدما وقتیه که بفهمن بهشون وابسته شدی و خدا نکنه که بفهمن بهشون وابسته ایی .

من وابستگی به اشیا رو به وابستگی با آدمی که نخواد احساساتم رو درک کنه ترجیه میدم

شمارو نمیدونم