گیگ تولید محتوا،مربی و کوچ نویسنده محتوای متنی و ادمین اینستاگرام، انتخاب کردم فرمون زندگیم دست خودم باشه، شاد باشم, کمک کنم که دیگران هم فرمون زندگی شون دستشون باشه و سبک زندگی خودشون رو داشته باشن