یه برنامه نویس ساده که سعی میکنه از تمام خطهای کدش لذت ببره